top of page

Current
productions 2022

Drömarkivet
Bokningsbar för 2023

The dream archive  


One day the mail arrives at the Dream Archive. A child has lost its dream and the staff immediately starts looking in all the nooks and crannies of the archive.

In their hunt, they stumble across dreams from all corners of the world, but will they find the lost dream?

The dream archive is a story about dreams.  

What is a dream? How big can you dream?  

And what do you do if you are a child

who has lost your dream of the future?

Grafisk design: Jens Hulteberg

Musikalen om Frigga
Spelade under våren 2023

Nyskriven musikal placerad i Göteborg mellan åren 1902-1918. Orättvisorna hopar sig, arbetarrörelsen kokar, kvinnans sociala och politiska frihet är extremt begränsad, maktens män gör allt för att behålla ordningen och landet är på gränsen till revolution.

Här möter vi Frigga Carlberg, kvinnan som tillsammans med många andra kämpade för kvinnans politiska rösträtt. Mitt i allt elände organiserar de sig för att ändra på det samhällssystem där mannen alltid kommer först.

Samarbete mellan Altitudteatern, Septembertetaern, Typ Vuxen & Skapet Scenkonst.

bottom of page